mobile

Łokieć golfisty

Schorzenie charakteryzujące się bólem okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Powstaje w wyniku powtarzających się mikrourazów mięśni,ścięgien w czasie ruchów nadgarstka z oporem.
Objawy:
 • osłabienie siły chwytu
 • ból okolicy przyśrodkowej
 • słabość mięśni zginających nadgarstek
 • bolesność pojawiająca się w zginaniu nadgarstka i pronacji
Leczenie:
 • krioterapia
 • ultradźwięki
 • prądy TENS
 • laseroterapia
 • prądy interferencyjne
 • prądy diadynamiczne
 • zaopatrzenie ortopedyczne